เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ค. 2565
22 ก.ค. 2565
23 ก.ค. 2565
24 ก.ค. 2565
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 
ใบประกาศเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 28
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:13 น.
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มปฐมวัย
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:01 น.
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:00 น.
รูปจำลองสนามแข่งขันของหุ่นยนต์ ม.ปลาย
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:54 น.
รูปจำลองสนามแข่งขันของหุ่นยนต์ ม.ต้น
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:53 น.
แผนผังการจัดนิทรรศการ
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:31 น.
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:23 น.
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ปฐมวัย
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:35 น.
ลำดับการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:34 น.
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:33 น.
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หนังสือเปลี่ยนตัว
หลักเหณฑ์การประกวดการแข่งขัน "ทักษะคอมพิวเตอร์"
กำหนดการแข่งขัน (แก้ไข 15.07.65)
แจ้งแนวทางการแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือรับรองการตรวจโควิด-19
กำหนดการลงทะเบียน
หัวข้อวาดภาพระบายสี
หัวข้อทักษะคอมพิวเตอร์
หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
กำหนดส่งรูปเล่มโครงงาน และสื่อนวัตกรรมครู ส่งภายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
แก้ไข เกณฑ์อายุผู้เข้าแข่งขัน เด็กปฐมวัย
QR-Code เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565
คู่มือ อปท. และโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2565
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเทศบาล 2,966
จำนวนโรงเรียน 424
จำนวนทีม 3,008
จำนวนนักเรียน 8,362
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,919
จำนวนกรรมการ 276
ครู+นักเรียน 14,281
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,557
ประกาศผลแล้ว 92/92 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 817
เมื่อวาน 1,361
สัปดาห์นี้ 8,632
สัปดาห์ที่แล้ว 9,389
เดือนนี้ 18,021
เดือนที่แล้ว 37,543
ปีนี้ 391,568
ทั้งหมด 1,124,352