หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 11
2 คณิตศาสตร์ 4
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 4
6 ศิลปะ 17
7 การงานอาชีพ 17
8 ภาษาต่างประเทศ 14
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
10 ปฐมวัย 8

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.