หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 257 4.001 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 258 4.002 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 259 4.003 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 261 4.004 ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 262 4.005 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 264 4.006 ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 267 4.007 หุ่นยนต์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 268 4.008 หุ่นยนต์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 269 4.009 หุ่นยนต์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 270 4.010 สื่อนวัตกรรมครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.