หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 276 8.001 โครงงาน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 236 8.002 วาดภาพระบายสี ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 230 8.003 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 212 8.004 เดินตัวหนอน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 221 8.005 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 210 8.006 ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 209 8.007 ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 235 8.008 สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.