หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 075 7.001 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 076 7.002 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 077 7.003 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 063 7.004 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 064 7.005 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 065 7.006 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 069 7.007 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 070 7.008 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 071 7.009 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 066 7.010 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 067 7.011 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 068 7.012 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 059 7.013 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 060 7.014 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 061 7.015 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
16 072 7.016 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
17 277 7.017 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.