หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 078 2.001 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 079 2.002 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 080 2.003 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 081 2.004 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 082 2.005 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 083 2.006 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 084 2.007 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 085 2.008 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 086 2.009 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 087 2.010 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 271 2.011 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 272 2.012 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 273 2.013 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 274 2.014 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.