ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น.