ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:23 น.