ภาษาต่างประเทศ
สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 88 ทอง 4
5 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 88 ทอง 4
6 นาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86 ทอง 6
7 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 86 ทอง 6
8 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85 ทอง 8
9 เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 85 ทอง 8
10 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 85 ทอง 8
11 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 85 ทอง 8
12 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 12
13 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 73 เงิน 13
14 เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 73 เงิน 13
15 ห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 72 เงิน 15
16 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 71 เงิน 16
17 เทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 71 เงิน 16
18 หนองโนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 18
19 หัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 70 เงิน 18
20 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 70 เงิน 18
21 เทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 70 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัยธยม ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 97 ทอง 4
5 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 96 ทอง 5
6 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 95 ทอง 6
7 เมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 94 ทอง 7
8 สีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 93 ทอง 8
9 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 92 ทอง 9
10 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 89 ทอง 10
11 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 88 ทอง 11
12 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 87 ทอง 12
13 เพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 86 ทอง 13
14 เทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 14
15 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 84 ทอง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 91 ทอง 4
5 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 90.33 ทอง 5
6 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 89.67 ทอง 6
7 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 89 ทอง 7
8 กระดุมทองวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 87.67 ทอง 8
9 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 87.33 ทอง 9
10 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 87.33 ทอง 9
11 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 86.33 ทอง 11
12 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 86 ทอง 12
13 โนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.67 ทอง 13
14 เทศบาล 3 ศรีสว่าง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 85.33 ทอง 14
15 หนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 15
16 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 85 ทอง 15
17 หนองโนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 84.67 ทอง 17
18 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 80.67 ทอง 18
19 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 79 เงิน 19
20 เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 78 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สื่อนวัตกรรมครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 91.67 ทอง 4
5 เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 88 ทอง 5
6 เดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 87 ทอง 6
7 โนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.67 ทอง 7
8 บ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 82.67 ทอง 8
9 พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 78.33 เงิน 9
10 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 10
11 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 77 เงิน 11
12 หินดาดวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 76 เงิน 12
13 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 75.33 เงิน 13
14 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 74.33 เงิน 14
15 ขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 73.67 เงิน 15
16 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 72 เงิน 16
17 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 71.67 เงิน 17
18 เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 68.33 ทองแดง 18
19 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 67.67 ทองแดง 19
20 เนินยางประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 66.67 ทองแดง 20
21 เทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 65.33 ทองแดง 21
22 เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 61.67 ทองแดง 22
23 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำพระเพลิงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 88.33 ทอง 4
5 เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 86.67 ทอง 5
6 อนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 86.33 ทอง 6
7 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 85.67 ทอง 7
8 พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 82.67 ทอง 8
9 เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 82.67 ทอง 8
10 น้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 80 ทอง 10
11 ศรีสุขพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 79.67 เงิน 11
12 เทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 79.33 เงิน 12
13 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 78.33 เงิน 13
14 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 75.67 เงิน 14
15 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 75.33 เงิน 15
16 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 75.33 เงิน 15
17 เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 74.67 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 89.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 86.83 ทอง 4
5 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 85.33 ทอง 5
6 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.33 ทอง 5
7 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 84.33 ทอง 7
8 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 83.67 ทอง 8
9 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 81.83 ทอง 9
10 เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 81.5 ทอง 10
11 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 81.17 ทอง 11
12 เวียงสะอาดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 81 ทอง 12
13 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 78 เงิน 13
14 ดอนแฮดวิทยา(เทศบาล3) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 78 เงิน 13
15 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 77.33 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 90.33 ทอง 4
5 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 90 ทอง 5
6 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 90 ทอง 5
7 บ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 89.67 ทอง 7
8 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 88.67 ทอง 8
9 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 86 ทอง 9
10 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 83.67 ทอง 10
11 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 83 ทอง 11
12 เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 83 ทอง 11
13 หนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 82.67 ทอง 13
14 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 82.33 ทอง 14
15 พังงูพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 81.33 ทอง 15
16 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 83.33 ทอง 4
5 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 82.66 ทอง 5
6 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 82 ทอง 6
7 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 81.33 ทอง 7
8 เทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 81 ทอง 8
9 อนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 77.66 เงิน 9
10 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 77.66 เงิน 9
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 77 เงิน 11
12 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 76.33 เงิน 12
13 เทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 76.33 เงิน 12
14 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 75.66 เงิน 14
15 เทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75.33 เงิน 15
16 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 75.33 เงิน 15
17 เทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 75.33 เงิน 15
18 อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 74.66 เงิน 18
19 อนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 74 เงิน 19
20 เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 73.66 เงิน 20
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สื่อนวัตกรรมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 90.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 81.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 80.47 ทอง 4
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนาถ เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม 77.7 เงิน 5
6 เทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 74.37 เงิน 6
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 70 เงิน 7
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 7
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 67.4 ทองแดง 9
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 66.1 ทองแดง 10
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 61.87 ทองแดง 11
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชัยวารี เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด 54 ชมเชย 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
สื่อนวัตกรรมครู คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 98.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 87.67 ทอง 4
5 เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 87 ทอง 5
6 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 86.67 ทอง 6
7 เทศบาล4 โนนสำนักมิตรภาพที่121 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 86.67 ทอง 6
8 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 85 ทอง 8
9 ลำพระเพลิงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 84.67 ทอง 9
10 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 84.67 ทอง 9
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 84.33 ทอง 11
12 เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 84 ทอง 12
13 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 82 ทอง 13
14 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 80.33 ทอง 14
15 ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 80.33 ทอง 14
16 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 80 ทอง 16
17 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 78.67 เงิน 17
18 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 77.33 เงิน 18
19 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 76 เงิน 19
20 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 73 เงิน 20
21 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 72.67 เงิน 21
22 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มาบตะโกพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 94 ทอง 4
5 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 89.66 ทอง 5
6 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88.66 ทอง 6
7 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 7
8 เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 7
9 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85.66 ทอง 9
10 บ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 85.33 ทอง 10
11 ท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 84.66 ทอง 11
12 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 84.66 ทอง 11
13 น้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 84.33 ทอง 13
14 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 84.33 ทอง 13
15 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 84 ทอง 15
16 เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 83.66 ทอง 16
17 ชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 82 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 91.67 ทอง 4
5 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 90.67 ทอง 5
6 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 89 ทอง 6
7 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 87.34 ทอง 7
8 หนองชุมแสงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 87.33 ทอง 8
9 พูวัดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 86.33 ทอง 9
10 เทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 84 ทอง 10
11 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 83 ทอง 11
12 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 80.67 ทอง 12
13 โนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 79 เงิน 13
14 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 78 เงิน 14
15 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 76.67 เงิน 15
16 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 75.34 เงิน 16
17 อนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 74 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 4
5 เทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 85 ทอง 4
6 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 84.67 ทอง 6
7 พังงูพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 84.33 ทอง 7
8 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 84.33 ทอง 7
9 ไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 84.33 ทอง 7
10 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 83.67 ทอง 10
11 โนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 83.67 ทอง 10
12 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 83.33 ทอง 12
13 ธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 83 ทอง 13
14 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 82.67 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 93.33 ทอง 4
5 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 92.67 ทอง 5
6 พังงูพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 92.67 ทอง 5
7 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 92.67 ทอง 5
8 เทศบาล3(เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 92.67 ทอง 5
9 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 92.67 ทอง 5
10 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.67 ทอง 5
11 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 92.33 ทอง 11
12 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 92.33 ทอง 11
13 เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 91.67 ทอง 13
14 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 91.33 ทอง 14
15 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 91 ทอง 15
16 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 90 ทอง 4
5 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87.33 ทอง 5
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 86 ทอง 6
7 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 86 ทอง 6
8 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 84.33 ทอง 8
9 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 84.33 ทอง 8
10 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 84.33 ทอง 8
11 เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 84.33 ทอง 8
12 เมืองเตาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 84.33 ทอง 8
13 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 66 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95.17 ทอง ชนะเลิศ
2 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตระกาศประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 90.17 ทอง 4
5 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 88.67 ทอง 5
6 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 87.17 ทอง 6
7 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 86.33 ทอง 7
8 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 85.83 ทอง 8
9 ท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 84.5 ทอง 9
10 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 83 ทอง 10
11 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 82.17 ทอง 11
12 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 80.5 ทอง 12
13 น้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 79.5 เงิน 13
14 บ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 79.33 เงิน 14
15 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 78 เงิน 15
16 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 77 เงิน 16
17 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 75 เงิน 17
18 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 71.5 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์วงศ์วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 99.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 95.17 ทอง 4
5 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 94.83 ทอง 5
6 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 92.83 ทอง 6
7 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 92.17 ทอง 7
8 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 92.17 ทอง 7
9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 91.17 ทอง 9
10 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 89.83 ทอง 10
11 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 89.5 ทอง 11
12 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 88.5 ทอง 12
13 เทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 88.5 ทอง 12
14 เวียงสะอาดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 88.5 ทอง 12
15 โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 88.5 ทอง 12
16 เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 87.33 ทอง 16
17 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 86.5 ทอง 17
18 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 85.83 ทอง 18
19 สีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 84.5 ทอง 19
20 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 84.17 ทอง 20
21 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 82.83 ทอง 21
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 82 ทอง 22
23 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 80.33 ทอง 23
24 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 80.33 ทอง 23
25 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 76.33 เงิน 25
26 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 70.33 เงิน 26
27 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - -
28 แชแลพิทยานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 4
5 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 89.33 ทอง 5
6 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 86.67 ทอง 6
7 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 78.67 เงิน 7
8 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 78 เงิน 8
9 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 78 เงิน 8
10 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 77.67 เงิน 10
11 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 76 เงิน 11
12 สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 12
13 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 73.67 เงิน 13
14 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 72.33 เงิน 14
15 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 72 เงิน 15
16 เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 68.67 ทองแดง 16
17 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 68 ทองแดง 17
18 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 67.67 ทองแดง 18
19 เดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 67 ทองแดง 19
20 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 66.33 ทองแดง 20
21 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 66 ทองแดง 21
22 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 65 ทองแดง 22
23 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 65 ทองแดง 22
24 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 64.33 ทองแดง 24
25 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 63.67 ทองแดง 25
26 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 63 ทองแดง 26
27 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 62.67 ทองแดง 27
28 นาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 62 ทองแดง 28
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 61.33 ทองแดง 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
ตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 87.33 ทอง 4
5 โนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 87 ทอง 5
6 เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 86.67 ทอง 6
7 เทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 86.67 ทอง 6
8 เทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 86.67 ทอง 6
9 ดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 86.33 ทอง 9
10 เทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 86.33 ทอง 9
11 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 86 ทอง 11
12 เทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 85.67 ทอง 12
13 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 85.67 ทอง 12
14 เทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 85.33 ทอง 14
15 บ้านเปือยนาสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 85 ทอง 15
16 อนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 84.67 ทอง 16
17 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 84.67 ทอง 16
18 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 84.67 ทอง 16
19 เทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 84.67 ทอง 16
20 อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 84.33 ทอง 20
21 เทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 84.33 ทอง 20
22 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 84 ทอง 22
23 อนุบาลบ้านหนองหว้า เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 83.67 ทอง 23
24 เทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 83.67 ทอง 23
25 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 83.33 ทอง 25
26 เทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 83.33 ทอง 25
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 82.67 ทอง 27
28 อนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 82.67 ทอง 27
29 เทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 82.67 ทอง 27
30 บ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 82.33 ทอง 30
31 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 82.33 ทอง 30
32 อนุบาลศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 82 ทอง 32
33 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 82 ทอง 32
34 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 82 ทอง 32
35 กระดิ่งทอง(เทศบาล2) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 81.67 ทอง 35
36 อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 81.67 ทอง 35
37 อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 81.67 ทอง 35
38 อนุบาลตำบลดงเมืองแอม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 81.33 ทอง 38
39 เทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 81.33 ทอง 38
40 อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 81 ทอง 40
41 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 80.67 ทอง 41
42 เทศบาล 4 ฉลองรัตน เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 80.67 ทอง 41
43 เทศบาลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 80.67 ทอง 41
44 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 80.33 ทอง 44
45 อนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา * จังหวัดอำนาจเจริญ 80.33 ทอง 44
46 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 80.33 ทอง 44
47 เทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 80.33 ทอง 44
48 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 79.67 เงิน 48
49 อนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 79.33 เงิน 49
50 อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 79.33 เงิน 49
51 เทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 79 เงิน 51
52 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 78.67 เงิน 52
53 เทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 78.67 เงิน 52
54 เทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 78.67 เงิน 52
55 อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 78.33 เงิน 55
56 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 78.33 เงิน 55
57 เทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 78.33 เงิน 55
58 อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 78 เงิน 58
59 อนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 78 เงิน 58
60 เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 78 เงิน 58
61 เทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 78 เงิน 58
62 เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 78 เงิน 58
63 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 77.67 เงิน 63
64 อนุบาล อบต.บรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 77.33 เงิน 64
65 อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 77.33 เงิน 64
66 เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 77.33 เงิน 64
67 อนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 77 เงิน 67
68 อนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลผักไหม เทศบาลตำบลผักไหม จังหวัดสุรินทร์ 77 เงิน 67
69 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 77 เงิน 67
70 เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 77 เงิน 67
71 อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 76.67 เงิน 71
72 อนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 76.67 เงิน 71
73 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 76.67 เงิน 71
74 เทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 76.67 เงิน 71
75 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 76.33 เงิน 75
76 เทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 76.33 เงิน 75
77 เทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 76 เงิน 77
78 อนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ 75.67 เงิน 78
79 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75.67 เงิน 78
80 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 75.67 เงิน 78
81 อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 75.33 เงิน 81
82 เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 82
83 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 82
84 เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 75 เงิน 82
85 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ 74.67 เงิน 85
86 อนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 74.67 เงิน 85
87 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม 74.33 เงิน 87
88 เทศบาลท่าลี่ เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย 74.33 เงิน 87
89 อนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 73.33 เงิน 89
90 อนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 71.33 เงิน 90
91 เทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 70.33 เงิน 91
92 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ - -
93 อนุบาลศรีโคตบูร เทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม - -
94 เทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหญ่พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 90.33 ทอง 4
5 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 88.67 ทอง 5
6 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 6
7 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.67 ทอง 7
8 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 85.33 ทอง 8
9 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 84 ทอง 9
10 โพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 83.33 ทอง 10
11 เมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 82 ทอง 11
12 เทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 79.33 เงิน 12
13 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 77.33 เงิน 13
14 หนองเหล็กศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 76 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 80 ทอง 4
5 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 80 ทอง 4
6 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 77.67 เงิน 6
7 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 77.33 เงิน 7
8 เทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 76 เงิน 8
9 พังงูพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 75.33 เงิน 9
10 เนินยางประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 74.33 เงิน 10
11 พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 73.33 เงิน 11
12 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 67 ทองแดง 12
13 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 66.67 ทองแดง 13
14 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 66 ทองแดง 14
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 63.33 ทองแดง 15
16 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 59.67 ชมเชย 16
17 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 59.67 ชมเชย 16
18 ขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 59 ชมเชย 18
19 เทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 57 ชมเชย 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 94.67 ทอง 4
5 หนองบัวปิยนิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 93.67 ทอง 5
6 หนองยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.33 ทอง 6
7 หนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 91.67 ทอง 7
8 เมืองจันทร์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 89 ทอง 8
9 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 88.67 ทอง 9
10 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 86.67 ทอง 10
11 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 86.33 ทอง 11
12 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 86.33 ทอง 11
13 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 86.33 ทอง 11
14 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 86.33 ทอง 11
15 โคกสูงประชาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 15
16 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 84.33 ทอง 16
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 83.67 ทอง 17
18 ทรายมูลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 83.33 ทอง 18
19 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 82.67 ทอง 19
20 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 82.67 ทอง 19
21 เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 82.33 ทอง 21
22 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 81.67 ทอง 22
23 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 80 ทอง 23
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 79.33 เงิน 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 90.83 ทอง 4
5 ชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 88.83 ทอง 5
6 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 87.83 ทอง 6
7 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 87.33 ทอง 7
8 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 84.67 ทอง 8
9 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 82.33 ทอง 9
10 น้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 81.5 ทอง 10
11 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 79.33 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กวางโจนศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีแก้วพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 85.33 ทอง 4
5 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 84.67 ทอง 5
6 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 84 ทอง 6
7 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 83.67 ทอง 7
8 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 82.33 ทอง 8
9 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 82 ทอง 9
10 นาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 81 ทอง 10
11 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 78.33 เงิน 11
12 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 78 เงิน 12
13 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 78 เงิน 12
14 เทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 77.67 เงิน 14
15 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 77.33 เงิน 15
16 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 75.33 เงิน 16
17 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 17
18 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 74 เงิน 18
19 ชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 72.67 เงิน 19
20 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 72.33 เงิน 20
21 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 68.67 ทองแดง 21
22 จุมจังพลังราษฎร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 22
23 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 65 ทองแดง 23
24 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 64 ทองแดง 24
25 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 92 ทอง 4
5 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 5
6 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 86.67 ทอง 6
7 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 85.33 ทอง 7
8 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 85.33 ทอง 7
9 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85.33 ทอง 7
10 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 84.33 ทอง 10
11 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 83 ทอง 11
12 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 82.33 ทอง 12
13 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 82 ทอง 13
14 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 82 ทอง 13
15 ขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 81.67 ทอง 15
16 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 81 ทอง 16
17 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 80.67 ทอง 17
18 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 79.67 เงิน 18
19 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 79.67 เงิน 18
20 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 79.67 เงิน 18
21 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 78.33 เงิน 21
22 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 76.67 เงิน 22
23 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 76.67 เงิน 22
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 76 เงิน 24
25 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 74.67 เงิน 25
26 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 72.33 เงิน 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 92 ทอง 4
5 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 89.33 ทอง 5
6 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 88.33 ทอง 6
7 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85 ทอง 7
8 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 84.67 ทอง 8
9 โนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 84.67 ทอง 8
10 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 84 ทอง 10
11 มะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 82.33 ทอง 11
12 ขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 81.33 ทอง 12
13 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 81.33 ทอง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 85 ทอง 4
5 เสือโก้กวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 85 ทอง 4
6 ไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 84 ทอง 6
7 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 83 ทอง 7
8 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 83 ทอง 7
9 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 83 ทอง 7
10 เทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 83 ทอง 7
11 ปากช่องพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 11
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 74 เงิน 12
13 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 71 เงิน 13
14 เทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 63 ทองแดง 14
15 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 63 ทองแดง 14
16 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 62 ทองแดง 16
17 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 62 ทองแดง 16
18 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 62 ทองแดง 16
19 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 61 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพธิ์วงศ์วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 4
5 ขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 66.33 ทองแดง 5
6 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 66 ทองแดง 6
7 คลองเมืองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 65.33 ทองแดง 7
8 เชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 65.33 ทองแดง 7
9 โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 65.33 ทองแดง 7
10 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 65 ทองแดง 10
11 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 64 ทองแดง 11
12 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 11
13 เทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 63.67 ทองแดง 13
14 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 63.33 ทองแดง 14
15 เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 15
16 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 61.67 ทองแดง 16
17 งัวบาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 61.33 ทองแดง 17
18 มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 61.33 ทองแดง 17
19 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 89 ทอง 4
5 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 89 ทอง 4
6 โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 86 ทอง 6
7 กุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 84 ทอง 7
8 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 84 ทอง 7
9 หัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 83 ทอง 9
10 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 81 ทอง 10
11 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 81 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 88 ทอง 4
5 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 78 เงิน 5
6 น้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 5
7 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 78 เงิน 5
8 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 8
9 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 8
10 ขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 72 เงิน 10
11 ปราสาทวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 72 เงิน 10
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 72 เงิน 10
13 เพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 72 เงิน 10
14 เสือโก้กวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 72 เงิน 10
15 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 15
16 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 16
17 ร่มโพธิ์วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 65 ทองแดง 16
18 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 65 ทองแดง 16
19 เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 65 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน