ลำดับการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:33 น.