กำหนดการแข่งขัน (แก้ไข 15.07.65)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:58 น.