เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:00 น.