รูปจำลองสนามแข่งขันของหุ่นยนต์ ม.ต้น
วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:53 น.