หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารสุจิณโณ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 271 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 272 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 273 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 274 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.4) อาคารธัมมปัญโญ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไรไร 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.