หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 263 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 265 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 266 สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.2) ใต้ถุนอาคาร 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 21 ก.ค. 2565 12.30 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 237 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 238 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 เวทีลานสาเกต เวทีลานสาเกต 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 113 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 114 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 เวทีกลางบึงพลาญชัย เวทีกลางบึงพลาญชัย 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
15 100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 21 ก.ค. 2565 12.30 - 16.30 กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
16 101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.1) ลานโดมระหว่างอาคารอินทนิลกับอาคารนิลุบล 22 ก.ค. 2565 12.30 - 16.30 กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.