หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 075 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 21 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2 076 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 22 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
3 077 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล2 23 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
4 063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
5 064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
6 065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิมตะกร้อ 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
7 069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
8 070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
9 071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
10 066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
11 067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
12 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 2 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
13 059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 21 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
14 060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 22 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
15 061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) ใต้ถุนอาคารมัธยม 23 ก.ค. 2565 08.00 - 12.00 เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
16 072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โรงยิม 1 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 277 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (ท.5) โดมฟุตซอล 2 24 ก.ค. 2565 08.00 เป็นต้นไป เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.