มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือรับรองการตรวจโควิด-19
วันศุกร์ ที่ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:12 น.