ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 13 12 9 34 75 5 4 1 84
2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 9 7 4 20 57 15 3 1 75
3 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 9 4 8 21 60 15 7 1 82
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 8 5 3 16 43 9 1 1 53
5 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 8 3 17 41 17 5 2 63
6 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 6 2 3 11 21 4 1 0 26
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 1 1 6 34 5 6 1 45
8 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 0 1 5 27 18 7 0 52
9 เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 4 0 0 4 36 14 10 2 60
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 5 3 11 41 17 6 0 64
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 2 6 4 12 39 11 2 0 52
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2 2 7 11 37 9 6 0 52
13 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2 2 3 7 26 9 5 2 40
14 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 1 3 6 24 23 7 3 54
15 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 2 0 0 2 24 14 4 2 42
16 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 6 3 10 23 11 1 1 35
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 4 4 9 38 8 6 0 52
18 เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 3 3 7 19 9 3 1 31
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 2 5 8 36 14 5 1 55
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 1 3 5 30 15 6 1 51
21 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 2 4 21 14 5 0 40
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 1 2 4 18 11 9 2 38
23 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 1 1 3 20 12 10 2 42
24 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 1 0 2 21 15 11 0 47
25 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 1 1 0 2 6 4 3 0 13
26 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 0 0 1 9 8 2 0 19
27 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 0 0 1 7 7 4 0 18
28 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 0 0 1 3 4 4 0 11
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 1 0 0 1 3 4 3 0 10
30 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 0 0 1 2 1 2 1 5
31 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ 1 0 0 1 1 1 4 0 6
32 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 0 3 0 3 12 7 3 0 22
33 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 0 2 1 3 23 9 4 0 36
34 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0 1 3 4 18 27 9 2 54
35 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 0 1 1 2 24 20 14 1 58
36 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 1 1 2 10 11 11 1 32
37 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 0 1 1 2 3 2 0 0 5
38 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 0 1 0 1 21 6 2 0 29
39 เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 1 8 4 7 0 19
40 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 1 6 11 11 1 28
41 เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 1 6 7 2 1 15
42 เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 0 1 0 1 5 4 1 0 10
43 เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 0 1 0 1 3 3 2 0 8
44 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา * จังหวัดอำนาจเจริญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
45 เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 0 0 2 2 10 6 2 0 18
46 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 0 0 1 1 15 12 8 1 35
47 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 0 0 1 1 9 13 9 1 31
48 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 1 1 8 9 7 2 24
49 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 1 1 4 4 4 0 12
50 เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 0 0 1 1 4 3 5 1 12
51 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 1 1 3 3 7 2 13
52 เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 0 0 1 1 2 11 2 0 15
53 เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 0 0 1 1 1 2 3 0 6
54 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 0 0 0 0 19 13 11 1 43
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 16 7 7 1 30
56 เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 12 5 7 0 24
57 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 0 0 0 0 10 10 14 1 34
58 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0 0 8 11 6 1 25
59 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 8 3 9 1 20
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 0 0 0 0 6 7 11 1 24
61 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 5 10 4 1 19
62 เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 5 9 5 1 19
63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 5 7 3 0 15
64 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 5 5 4 0 14
65 เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 5 4 2 1 11
66 เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 5 2 3 1 10
67 เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 4 7 1 0 12
68 เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 4 5 4 1 13
69 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 4 3 5 1 12
70 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 4 3 3 0 10
71 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 3 8 5 1 16
72 เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 3 8 5 0 16
73 เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 3 4 5 0 12
74 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 3 4 4 0 11
75 เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 3 4 0 2 7
76 เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 0 0 0 0 3 2 7 0 12
77 เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 3 2 2 0 7
78 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 3 2 1 0 6
79 เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 3 1 1 0 5
80 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 2 10 3 1 15
81 เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0 0 2 9 3 0 14
82 เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 2 6 1 1 9
83 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 2 4 5 0 11
84 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 2 4 3 0 9
85 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 2 4 2 1 8
86 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 2 4 1 0 7
87 เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 2 3 6 1 11
88 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 2 3 4 1 9
89 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 2 3 3 0 8
90 เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
91 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
93 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 5 5 0 11
94 เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 1 4 4 1 9
95 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 1 4 3 1 8
96 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 4 2 0 7
97 เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 1 3 6 1 10
98 เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 1 3 4 1 8
99 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 1 3 2 1 6
100 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 1 3 2 0 6
101 เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
102 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 2 7 0 10
103 เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 1 2 6 0 9
104 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 1 2 3 0 6
105 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
106 เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
107 เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
108 เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
109 เทศบาลตำบลผักไหม จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
110 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
114 เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 1 0 5 0 6
117 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 3 0 4
118 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
119 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0 6 6 0 12
121 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 5 3 1 8
122 เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 0 5 0 0 5
123 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 4 6 1 10
124 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 4 2 0 6
125 เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย 0 0 0 0 0 4 1 0 5
126 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0 3 3 2 6
127 เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 0 3 2 0 5
128 เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0 0 0 3 1 3 4
129 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
130 เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
131 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 0 3 0 0 3
132 เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
133 เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 0 2 4 0 6
134 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 2 4 0 6
135 องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
136 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0 2 2 2 4
137 เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
138 เทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
140 เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0 1 6 0 7
143 เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 5 1 6
144 องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 4 0 5
145 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 4 0 5
146 เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 0 1 3 1 4
147 เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
148 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1 3 0 4
149 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
150 เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
151 เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 เทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
158 เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 เทศบาลตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 เทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 92 92 92 276 1,244 834 581 82 2,659