หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

 

008 การงานอาชีพ

1.  075 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 2.  076 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3
3.  077 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 4.  063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
5.  064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 6.  065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
7.  069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 8.  070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3
9.  071 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 10.  066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6
11.  067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 12.  068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6
13.  059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 14.  060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
15.  061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 16.  072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
17.  277 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.