ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 76 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน