ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาสะไมพิยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 78.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 74.67 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน