ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 83.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 83.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 83.67 ทอง 10  
14 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 83.67 ทอง 10  
15 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 77.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 61.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 61.66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 61.33 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน