ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
โครงงาน ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 77.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 77.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนพังงูพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 66.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 63.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 59.67 ชมเชย 16  
17 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 59.67 ชมเชย 16  
18 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 59 ชมเชย 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 57 ชมเชย 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน