ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกองฯ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 86.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 86.33 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 85.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 80.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 78.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 78.67 เงิน 26  
28 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 78.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 78.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 67.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 67 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน