ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 84.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 84.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 84.33 ทอง 8  
12 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 84.33 ทอง 8  
13 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 66 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน