ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 78.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 77.17 เงิน 10  
11 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 74.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนนาสะไมพิยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน