ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเพียนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปภัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 72.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน