ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 90.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 88.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 87.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 79.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน