ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 86.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 86.33 ทอง 11  
14 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 86.33 ทอง 11  
15 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 82.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 81.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 79.33 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน