หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

 

001 ภาษาไทย

1.  002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 2.  003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
3.  004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 4.  005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
5.  006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 6.  007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
7.  008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 8.  239 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
9.  240 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 10.  241 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
11.  243 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.