ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 77.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 72.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 68.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 68.67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 68.67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 68.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 68.33 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 68.33 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 68.33 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 68.33 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 68.33 ทองแดง 19  
25 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 67.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 67.67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 67.67 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 67.67 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 67.67 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 67.67 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 67.67 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 67.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 67.33 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 67.33 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 67.33 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 67.33 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 67.33 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 67.33 ทองแดง 33  
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 67.33 ทองแดง 33  
41 โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 67.33 ทองแดง 33  
42 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 67.33 ทองแดง 33  
43 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 67.33 ทองแดง 33  
44 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 67.33 ทองแดง 33  
45 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 67 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 67 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 67 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนบ้านบะแค องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 66.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 66.67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 66.67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 66.67 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 66.67 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 66.67 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนเทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 66.67 ทองแดง 49  
56 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 66.67 ทองแดง 49  
57 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 66.33 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 66.33 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 66.33 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 66.33 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 66.33 ทองแดง 57  
62 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 66.33 ทองแดง 57  
63 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 66.33 ทองแดง 57  
64 โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 66.33 ทองแดง 57  
65 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 66.33 ทองแดง 57  
66 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 65.67 ทองแดง 66  
67 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 65.67 ทองแดง 66  
68 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 65 ทองแดง 68  
69 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 64.67 ทองแดง 69  
70 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 57.67 ชมเชย 70  
71 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 57.67 ชมเชย 70  
72 โรงเรียนกระดิ่งทอง(เทศบาล2) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 57.33 ชมเชย 72  
73 โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 57.33 ชมเชย 72  
74 โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 57.33 ชมเชย 72  
75 โรงเรียนเทศบาล2(ชุมชนบ้านดุง) เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 57 ชมเชย 75  
76 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 57 ชมเชย 75  
77 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น 57 ชมเชย 75  
78 โรงเรียนเทศบาล1ข​ุ​หลุประชาวิทยาคาร เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 56.67 ชมเชย 78  
79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 56.33 ชมเชย 79  
80 โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 56.33 ชมเชย 79  
81 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 56 ชมเชย 81  
82 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 56 ชมเชย 81  
83 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 56 ชมเชย 81  
84 โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 55.67 ชมเชย 84  
85 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร 55.33 ชมเชย 85  
86 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 55.33 ชมเชย 85  
87 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 55.33 ชมเชย 85  
88 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 55.33 ชมเชย 85  
89 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 55.33 ชมเชย 85  
90 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 55 ชมเชย 90  
91 โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 55 ชมเชย 90  
92 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 54.67 ชมเชย 92  
93 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 54.33 ชมเชย 93  
94 โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 54.33 ชมเชย 93  
95 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 53.67 ชมเชย 95  
96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 53.67 ชมเชย 95  
97 โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 53.67 ชมเชย 95  
98 โรงเรียนเทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 53.67 ชมเชย 95  
99 โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 53.33 ชมเชย 99  
100 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 53.33 ชมเชย 99  
101 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 53.33 ชมเชย 99  
102 โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 53 ชมเชย 102  
103 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 52.67 ชมเชย 103  
104 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 52.33 ชมเชย 104  
105 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 52.33 ชมเชย 104  
106 โรงเรียนบ้านหลุบแซง เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 52 ชมเชย 106  
107 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 52 ชมเชย 106  
108 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 52 ชมเชย 106  
109 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 52 ชมเชย 106  
110 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 51.33 ชมเชย 110  
111 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร - -  
112 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - -  
113 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ - -  
114 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - -  
115 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน