ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 91.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 91.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 90.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 90.33 ทอง 7  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 77.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 77.67 เงิน 12  
15 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 77.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล1ข​ุ​หลุประชาวิทยาคาร เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 76.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 76.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 76.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 76.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 76.33 เงิน 21  
24 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 76.33 เงิน 21  
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 75.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 75.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 75.33 เงิน 26  
29 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75.33 เงิน 26  
30 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 75.33 เงิน 26  
31 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 74.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 74.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 68.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 67.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 67.67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 67.67 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 67.67 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 67.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 66.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 66.67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 66.67 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 66.67 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 66.67 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 66.67 ทองแดง 40  
46 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 66.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 66.33 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 66.33 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 65.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 65.67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 65.67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 65.67 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 65.33 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 65.33 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 65.33 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 65.33 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 65.33 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 65.33 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 65.33 ทองแดง 53  
60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 64.67 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 64.67 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 64.67 ทองแดง 60  
63 โรงเรียนเทศบาล1 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 64.67 ทองแดง 60  
64 โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 64.67 ทองแดง 60  
65 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 64.67 ทองแดง 60  
66 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 64.67 ทองแดง 60  
67 โรงเรียนบ้านหลุบแซง เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 64.33 ทองแดง 67  
68 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 64.33 ทองแดง 67  
69 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 64.33 ทองแดง 67  
70 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 62.67 ทองแดง 70  
71 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 62.67 ทองแดง 70  
72 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 57.67 ชมเชย 72  
73 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 57.67 ชมเชย 72  
74 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 57.33 ชมเชย 74  
75 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น 57.33 ชมเชย 74  
76 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 56.67 ชมเชย 76  
77 โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 56.67 ชมเชย 76  
78 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 56.33 ชมเชย 78  
79 โรงเรียนปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 56.33 ชมเชย 78  
80 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 56.33 ชมเชย 78  
81 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 56.33 ชมเชย 78  
82 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 56.33 ชมเชย 78  
83 โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 56.33 ชมเชย 78  
84 โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 56.33 ชมเชย 78  
85 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 56.33 ชมเชย 78  
86 โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 56.33 ชมเชย 78  
87 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 55.67 ชมเชย 87  
88 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 55.67 ชมเชย 87  
89 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 55.67 ชมเชย 87  
90 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 55.67 ชมเชย 87  
91 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 55.33 ชมเชย 91  
92 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 55.33 ชมเชย 91  
93 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 55.33 ชมเชย 91  
94 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 55.33 ชมเชย 91  
95 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 55.33 ชมเชย 91  
96 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 55.33 ชมเชย 91  
97 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 55.33 ชมเชย 91  
98 โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 54.67 ชมเชย 98  
99 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 54.67 ชมเชย 98  
100 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 54.67 ชมเชย 98  
101 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 54.67 ชมเชย 98  
102 โรงเรียนกระดิ่งทอง(เทศบาล2) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 54.33 ชมเชย 102  
103 โรงเรียนเทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 54.33 ชมเชย 102  
104 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 53.67 ชมเชย 104  
105 โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 53.33 ชมเชย 105  
106 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 53.33 ชมเชย 105  
107 โรงเรียนเทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 53.33 ชมเชย 105  
108 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 53 ชมเชย 108  
109 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 52.67 ชมเชย 109  
110 โรงเรียนบ้านบะแค องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - -  
111 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน