ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สื่อนวัตกรรมครู ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 80.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 78 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน