ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 90.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 77.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 77.67 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 77.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 76.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 76.33 เงิน 13  
15 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 75.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 74.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 68.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 67.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 67.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 67.33 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 66.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 65.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 65.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 64.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 64.67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 64.67 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 63.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 62.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 56.33 ชมเชย 30  
31 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 55.33 ชมเชย 31  
32 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 54.33 ชมเชย 32  
33 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 52.67 ชมเชย 33  
34 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 51.67 ชมเชย 34  
35 โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน