ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 90.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 89.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 77.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 75.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 74.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 73.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 72.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 71.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 66.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 64.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 64.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 64.33 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 63.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 63.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 63.33 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 63.33 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 63.33 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 62.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 62.33 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 61.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 61.67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 55.33 ชมเชย 39  
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 55.33 ชมเชย 39  
41 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 55.33 ชมเชย 39  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 54.33 ชมเชย 42  
43 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 53.67 ชมเชย 43  
44 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 53.33 ชมเชย 44  
45 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 53 ชมเชย 45  
46 โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 52 ชมเชย 46  
47 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 52 ชมเชย 46  
48 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 51.67 ชมเชย 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน