หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  248 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 2.  251 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
3.  253 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 4.  254 ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6
5.  255 ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 6.  256 สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.