ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงาน ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 85.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 85.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 85.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 82.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 82.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 79.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน