ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 99.93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 99.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 99.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 99.35 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 93.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 93.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 92.88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 85.49 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 59.93 ชมเชย 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 59.93 ชมเชย 9  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 59.93 ชมเชย 9  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 59.87 ชมเชย 12  
13 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 59.87 ชมเชย 12  
14 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 59.67 ชมเชย 14  
15 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 59.48 ชมเชย 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 53.59 ชมเชย 16  
17 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 53.33 ชมเชย 17  
18 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 53.27 ชมเชย 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 53.27 ชมเชย 18  
20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 53.2 ชมเชย 20  
21 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 53.07 ชมเชย 21  
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 53.01 ชมเชย 22  
23 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 52.94 ชมเชย 23  
24 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 46.67 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเทศบาล1 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 46.27 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 46.21 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 33.07 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 33.07 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 32.88 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 26.8 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 26.67 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 26.67 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 26.6 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 26.6 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 26.6 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 26.6 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 26.54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 26.54 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 26.47 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 26.47 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 26.47 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 26.41 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 26.41 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 26.41 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 26.34 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 20.26 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 20.2 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 20.2 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 20.13 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 19.93 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ บ้านวังหมื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 19.93 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 19.93 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 19.8 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 13.53 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 13.53 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 13.53 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 13.53 เข้าร่วม 55  
59 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 13.46 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 13.46 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 13.46 เข้าร่วม 59  
62 โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 13.4 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 13.33 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 13.33 เข้าร่วม 63  
65 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 13.33 เข้าร่วม 63  
66 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 13.33 เข้าร่วม 63  
67 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 13.27 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 6.86 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 6.8 เข้าร่วม 69  
70 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 6.8 เข้าร่วม 69  
71 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน