ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 99.74 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 93.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 93.27 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 92.88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 92.81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86.47 ทอง 8  
9 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 59.8 ชมเชย 9  
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 59.8 ชมเชย 9  
11 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 53.27 ชมเชย 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 46.93 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 46.47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดประชานิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 40.13 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 40.07 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 33.86 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 33.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 26.47 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 20.13 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 20.07 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 20.07 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 20.07 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 20 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 19.93 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 19.93 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 13.59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 13.53 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 13.53 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 13.53 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 13.53 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 13.46 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 13.46 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 13.46 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 13.4 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 7.06 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 6.8 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน