หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 2.  079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
3.  080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 4.  081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
5.  082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 6.  083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
7.  084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 8.  085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
9.  086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 10.  087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  271 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 12.  272 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3
13.  273 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 14.  274 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.