ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 94.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 84 ทอง 14  
18 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 79.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 78.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 75.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 72.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ - -  
27 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน