หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 075 7.001 โครงงานการงานอาชีพ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 37
2 076 7.002 โครงงานการงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
3 077 7.003 โครงงานการงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
4 063 7.004 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
5 064 7.005 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
6 065 7.006 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
7 069 7.007 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 27
8 070 7.008 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
9 071 7.009 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
10 066 7.010 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
11 067 7.011 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
12 068 7.012 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
13 059 7.013 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 53
14 060 7.014 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
15 061 7.015 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
16 072 7.016 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 4 คน/ครู 2 คน 17
17 277 7.017 สื่อนวัตกรรมครู การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 14

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.