หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 194 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" 7 40 20
2 195 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 20 43 38
3 196 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 21 58 37
รวม 48 141 95
236

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.