หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 247 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 7 27 14
2 248 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 5 11 10
3 249 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 6 7 6
4 250 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 14 53 29
5 251 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 14 42 26
รวม 46 140 85
225

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.