หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 361 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง 5 21 12
รวม 5 21 12
33

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.