หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 156 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 1 1 1
2 154 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 10 18 20
3 155 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 17 46 35
รวม 28 65 56
121

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.