หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 309 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) 26 59 51
2 197 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 9 28 20
รวม 35 87 71
158

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.