หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 113 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 0 0 0
2 076 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 2 12 5
3 078 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 0 0 0
4 082 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 2 13 6
5 085 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 6 14 11
6 087 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 1 1 2
7 090 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 2 4 3
8 114 โรงเรียนมัธยมดงยาง 0 0 0
9 099 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 1 1 1
10 111 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 2 6 4
11 107 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 4 18 9
12 105 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 2 7 4
13 106 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 9 17 13
14 109 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 7 31 13
15 073 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0
16 093 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 2 5 4
17 095 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 4 19 10
18 097 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 3 14 8
19 103 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 2 6 4
20 074 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 7 21 13
รวม 56 189 110
299

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.