หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 230 โรงเรียนครบุรี 1 1 1
2 238 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1 3 1
3 231 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1 2 2
4 205 โรงเรียนบัวใหญ่ 14 64 33
5 239 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1 3 2
6 225 โรงเรียนประทาย 7 21 15
7 240 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1 3 1
8 241 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1 3 2
9 244 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 1 10 3
10 229 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 2 2 2
11 233 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1 1 2
12 234 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1 2 2
13 235 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1 3 2
14 226 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 6 16 11
15 242 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 1 3 1
16 236 โรงเรียนสูงเนิน 1 16 4
17 245 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1 1 1
18 237 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1 3 2
19 243 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1 3 2
20 246 โรงเรียนหินดาดวิทยา 1 1 1
21 228 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 4 15 10
22 227 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 5 9 7
23 232 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์2 1 3 2
รวม 55 188 109
297

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.