หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 050 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี 1 1 1
2 419 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) 0 0 0
3 045 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 3 6 4
4 046 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 5 10 7
5 047 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 15 32 28
6 048 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 11 34 23
7 049 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 5 6 6
รวม 40 89 69
158

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.